«Они не поломаны, и мы их не чиним», что важно знать о детях с аутизмом

 

 

 

https://mel.fm/vospitaniye/zdorovye/7108352-oni-ne-polomany-i-my-ikh-ne-chinim-chto-vazhno-znat-o-detyakh-s-autizmom